Dušan Vošahlík

Zahájení výuky oborů IT, ME, E, T a Z 18. září 2023

Výuka oborů informační technologie, mechanik elektrotechnik, elektrikář, truhlář a strojní mechanik bude zahájena dne 18. 9, 2O23 v budově školy v Pivovarské ulici. Oproti loňskému roku došlo ke změně názvů učeben, např. učebna 2 se nyní jmenuje P2, učebna 21 je P21 apod.

Opravné zkoušky a zkoušky k doplnění klasifikace za 2. pololetí školního roku 2022/23 (místnosti aktualizovány)

V příloze naleznete rozpisy: opravných zkoušek stáhnout zkoušek k doplnění klasifikace stáhnout Rozpisy jsou anonymizované. Orientujte se podle Vaší třídy a Vašeho čísla v třídním výkazu (ČVTV), které naleznete na vysvědčení. Pokud byste svou zkoušku nenašli nebo byste narazili na jinou nesrovnalost, kontaktujte co nejdříve zástupce ředitele na e-mailové adrese dusan.vosahlik@odbornaskola.cz.  

Výsledky přijímacího řízení do oboru Design interiéru na školní rok 2023!2024

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do obor Design interiéru na školní rok 2023!2024 Stáhnout Ředitel školy po započtení bodů za obě části talentové zkoušky, hodnocení vysvědčení ze ZŠ a dalších skutečností podle kritérií přijímacího řízení stanovil pořadí uchazečů a přijal dvanáct z nich s nejvyšším počtem bodů.

Výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24

V příloze naleznete výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24. Stáhnout Zveřejnění výsledků přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí) bude podle § 62, odst. 5 školského zákona 5. 2. 2023 na www.odbornaskola.cz a ve vestibulu budovy školy v Kostelní ulici. Výsledky přijímacího …

Výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24 Pokračovat ve čtení »

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 (s výjimkou oboru design interiéru)

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2023/2024. Součástí přijímacího řízení do studijních oborů obalová technika, informační technologie a mechanik elektrotechnik je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Do učebních oborů se přijímá na základě prospěchu v posledních ročnících, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku, a případné účasti v soutěžích …

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 (s výjimkou oboru design interiéru) Pokračovat ve čtení »