Dušan Vošahlík

Výsledky přijímacího řízení do oboru Design interiéru na školní rok 2023!2024

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do obor Design interiéru na školní rok 2023!2024 Stáhnout Ředitel školy po započtení bodů za obě části talentové zkoušky, hodnocení vysvědčení ze ZŠ a dalších skutečností podle kritérií přijímacího řízení stanovil pořadí uchazečů a přijal dvanáct z nich s nejvyšším počtem bodů.

Výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24

V příloze naleznete výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24. Stáhnout Zveřejnění výsledků přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí) bude podle § 62, odst. 5 školského zákona 5. 2. 2023 na www.odbornaskola.cz a ve vestibulu budovy školy v Kostelní ulici. Výsledky přijímacího …

Výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24 Pokračovat ve čtení »

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 (s výjimkou oboru design interiéru)

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2023/2024. Součástí přijímacího řízení do studijních oborů obalová technika, informační technologie a mechanik elektrotechnik je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Do učebních oborů se přijímá na základě prospěchu v posledních ročnících, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku, a případné účasti v soutěžích …

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 (s výjimkou oboru design interiéru) Pokračovat ve čtení »

Dny otevřených dveří – 1. listopadu a 12. ledna

1. listopadu 2022 a 12. ledna 2023 se od 9 do 15 hodin uskuteční dny otevřených dveří školy. Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče i veřejnost. Obory obalová technika, design interiéru a obalový a grafický design jsou v budově školy v Kostelní 134, obory informační technologie, mechanik elektrotechnik, elektrikář, truhlář a strojní mechanik …

Dny otevřených dveří – 1. listopadu a 12. ledna Pokračovat ve čtení »

Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné komisionální zkoušky za školní rok 2021/22

V příloze jsou soubory s přehledem zkoušek k doplnění klasifikace a opravných komisionálních zkoušek za školní rok 2021/22, které se konají ve dnech 25. – 31. srpna 2022: zkoušky k doplnění klasifikace a opravný termín předložení zprávy z dvoutýdenní odborné praxe – stáhnout opravné komisionální zkoušky – stáhnout Zkoušky se konají v budovách v Kostelní …

Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné komisionální zkoušky za školní rok 2021/22 Pokračovat ve čtení »

Výsledky přijímacího řízení do oboru Design interiéru pro školní rok 2022/2023

Ve dnech 5. 1. 2022 a 6. 1. 2022 se konalo přijímací řízení do oboru 82-41-M/ 11 Design interiéru a nábytku pro školní rok 2022 / 2023. Děkujeme všem, kteří projevili zájem studovat moderní a prestižní obor v naší škole a zúčastnili se talentových zkoušek. Zároveň blahopřejeme úspěšným uchazečům. Každý uchazeč je veden pod číselným …

Výsledky přijímacího řízení do oboru Design interiéru pro školní rok 2022/2023 Pokračovat ve čtení »