Elektrikář / Elektrikář inteligentních elektroinstalací


Kód oboru: 26-51-H/01
Trvání studia: 3 roky
Způsob ukončení: Závěrečnou zkouškou s výučním listem
Forma studia: Denní
Možnost pokračování na této škole: Ano, na oboru Mechanik – elektrotechnik, postoupením do vyššího ročníku

Žáci jsou v teoretické i praktické výuce vedeni k získání potřebných znalostí a praktických dovedností v oboru elektrotechniky. Zaměřují se na elektrické rozvody a instalace, moderní trendy v oblasti tzv. inteligentních elektroinstalací, zapojování elektrických spotřebičů, opravy elektrických zařízení, sdělovací a zabezpečovací techniku. Postupně získají potřebné znalosti i praktické dovednosti v oblasti všeobecných základů elektroniky, činnosti jednotlivých elektronických prvků a součástí. Dokáží ověřovat bezchybné funkce jednotlivých zapojení až po konkrétní výrobu různých elektronických zařízení, údržbu a opravy přístrojů měřící, průmyslové a výpočetní techniky. Seznámí se s principy sítí wifi a naučí se je vytvářet. Prakticky ovládnou i provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování a opravy nejrůznějších elektrospotřebičů včetně elektronických, programování logických automatů, montáž a instalace zabezpečovacích systémů a práci s výpočetní technikou.

Žáci rovněž získají dobrou orientaci v technické dokumentaci. Jsou připraveni i pro samostatnou práci živnostenského charakteru. Učební obor je silně spjat s praxí ve firemním sektoru, protože v průběhu druhého a třetího ročníku žáci pravidelně navštěvují několik firem, kde získávají tak potřebné praktické znalosti. Nejúspěšnější žáci pak získávají možnost nástupu do zaměstnání ve firmách, kde vykonávali praxi, což je pro jejich další pracovní život velmi důležité.

Škola disponuje zcela novými prostory pro praxi žáků. Učebny jsou moderní a poskytují perfektní zázemí pro výuku veškerých praktických činností, spjatých s oborem.

Nejspěšnějším žákům učebního oboru Elektrikář můžeme umožnit pokračování ve studiu na maturitním studijním oboru mechanik – elektrotechnik.

Učební plán oboru elektrikář stáhněte zde