ISIC, Europass, vyhláška 50/78 Sb.

Europassy pro všechny absolventy čtyřletých maturitních a tříletých učňovských oborů naší školy

Europass se vám může hodit, pokud budete žádat o práci u zahraniční firmy, nebo budete chtít studovat na zahraniční škole. Najdete zde přesný profil vámi studovaného oboru v cizím jazyce. Všichni zájemci o dodatek k osvědčení ve formě Europassu si mohou stáhnout ve formátu PDF po zadání názvu svého oboru českou, anglickou či německou mutaci tohoto dokumentu. Bližší informace naleznete zde.

Nově Europassy netiskneme. Pokud jej tedy potřebujete mít jako dodatek k maturitním vysvědčení, nebo osvědčení o závěrečné zkoušce, můžete si o něj požádat elektronickou formou zde.

V případě, že budete potřebovat Europass vytisknout, napište nám a my jej pro vás připravíme. 

Karty ISIC

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Díky kartě získáte slevy ve vybraných obchodech, v dopravě či na dalších akcích. Karta ISIC je také jednou z možností, jak ovládat elektronické zámky při vstupu do našich školních budov. Pokud máte zájem o kartu ISIC, požádejte paní Xenii Plíškovou v sekretariátu školy v Kostelní ulici.

Vyhláška 50/78 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení, nebo prací na nich (činností), projektováním těchto zařízení, řízením činností nebo projektováním těchto zařízení v organizacích které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem. Dále  stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizace a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem a zařízení určená k ochraně před škodlivými účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Škola nabízí absolventům z řad oborů Mechanik elektrotechnik a učňům oboru Elektrikář po ukončeném elektrotechnickém vzdělání získání osvědčení osoby znalé, paragraf č.5/78 Sb. – vyhláška o odborné způsobilosti pracovníků pracujících v elektrotechnice. Osvědčení lze získat po písemném testu ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů a platných ČSN norem. Všechny podklady pro získání osvědčení jsou se studenty probírány v průběhu celého studia, především pak v posledním ročníku před jeho ukončením a studenti jsou tak dobře připraveni na úspěšné složení zkoušky. Škola studentům nabízí přezkoušení a vydání osvědčení zcela zdarma. Pokud studenti nevyužijí této příležitosti a budou po úspěšném ukončení školy pracovat v některém elektrotechnickém oboru, budou muset v budoucím zaměstnání za tyto úkony zaplatit. Po získání 1 roku odborné praxe v elektrotechnice mohou pracovníci s paragrafem č.5 vyhl.50/78 Sb. požádat o navýšení své kvalifikace na paragraf č.6 vyhl.50/78 Sb. – pracovníka pro samostatnou činnost.