Obalová technika

Kód oboru:  34-42-M/01
Trvání studia: 4 roky
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou
Forma studia: Denní

Zajímá vás problematika současného grafického a obalového designu? Sledujete trendy v reklamě? Chcete vědět jak se dělá obal? Jste kreativní a chcete se naučit novým postupům a nejmodernějším technologiím? Láká vás počítačová grafika? Staňte se studenty školy s největší tradicí v oboru v rámci ČR!

Co nabízíme?
4letý studijní obor s maturitní zkouškou se zaměřením na obalový a grafický design.
Spousta škol nabízí grafiku – ať už klasickou, či počítačovou. Pro nás je to však samozřejmost a navíc vám poskytneme velmi zajímavou specializaci, se kterou získáte velmi slušnou pozici na trhu práce!

Nabízíme možnost seberealizace budoucím výtvarníkům i technikům. Graficky zaměření absolventi najdou široké uplatnění jako obaloví designéři ve firmách, které se věnují obalovému designu a obalové technice. Jako kreativní pracovníci mohou působit v oblasti grafického designu se zaměřením na grafickou úpravu obalů a displejů. Vzhledem k velkému počtu hodin věnovaných profesionální počítačové grafice najdou též uplatnění jako grafici v reklamních agenturách a DTP studiích.

Technicky zaměření absolventi se mohou realizovat jako konstruktéři obalů či konstrukční designéři, pracovat v kartonážkách, DTP studiích, tiskárnách se zpracováním papíru, kartonů a lepenek a ve firmách zabývajících se návrhem, přípravou a výrobou výsekových desek pro obaly a displeje.
Pochopitelně se nabízí možnost pokračování na Vyšší odborné škole obalové techniky ve Štětí.

Hlavními vyučovacími předměty jsou obalové a tiskové techniky, dějiny výtvarné kultury, cizí jazyk, počítačová grafika či nauka o materiálech. Naučíte se na profesionální bázi využívat širokou škálu aplikací, které vám jiná škola neposkytne! Zároveň se přímo ve škole setkáte s prvotřídním technickým vybavením, které dnes mnohdy nenajdete ani ve firmách. Jmenujme např. špičkový produkční digitální stroj Xerox Iridesse, plotry Kongsberg pro obalovou techniku a řezanou reklamu, CO2 laserové řezačky, UV flatbed tiskový stroj, moderně vybavené fotostudio, nádherný ateliér a veškeré zázemí pro vaši kreativitu. Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání maturity a kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia, pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků z praxe, kteří nám pomáhají při zajišťování odborných exkurzí a praxí. Maturitní zkouška je ve spolupráci se společností TRICOR Packaging Systems, k. s., která žákům zadává témata praktických maturitních prací, a spolu s vyučujícími se podílí na vedení žáků při realizaci jejich zadaného obalového řešení.

Tabulka učebního plánu (klikněte zde)

 

Zde si můžete prohlédnout vybrané práce předmětu grafický design a fotografie (v rámci počítačové grafiky)