Informační technologie – Počítačové sítě, virtualizace a cloud computing

Profilová MZ IT-CLO Stáhnout
 
Kritéria hodnocení profilových zkoušek Stáhnout
 
Rozpis MZ Stáhnout