Úřední deska

Název školy:Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
Ředitel školy:PhDr. Jiří Konvalinka
Typ organizace:příspěvková organizace Ústeckého kraje
Zřizovatel:Ústecký kraj, IČ 70 892 156, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Zástupce ředitele školy:Mgr. Dušan Vošahlík
Vedoucí domova mládeže:Magda Zabilanská
IZO SOŠ:000 392 669
IZO VOŠ:110 033 957
IZO domov mládeže:102 565 121
IČO:46 77 35 09
Adresa školy:Kostelní 134, 411 08 Štětí
Tel.:411 152 000
E–mail školy:info@odbornaskola.cz
ředitel školy: reditel@odbornaskola.cz
sekretariát: pliskova@odbornaskola.cz
Webové stránky:www.odbornaskola.cz
Bankovní spojení (placení školného a ubytování):1002503319/0800 (jako VS uvádějte své rodné číslo, bez lomítka)
Jmenovací dekret ředitele školy:2012 (Rada Ústeckého kraje)
Zařazení do sítě:5. 3. 1997, č. j. 10 802/97-60, poslední aktualizace k 1. 3. 1999
Zřizovací listina:ze dne 28. 11. 2001, Rada Ústeckého kraje
Odloučená pracoviště školy:Tělocvična – Pivovarská 594
Učebny, laboratoře – Pivovarská 594
Učebny, laboratoře, dílny odborného výcviku – 1. máje 661
Domov mládeže školy – 1. máje 662, Štětí
Inspekci vykonává:Česká školní inspekce
Datová schránka:tw66dqu

Na osobní návštěvě se vždy prosím dohodněte předem. Děkujeme.