Úřední deska

Název školy: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
Ředitel školy: PhDr. Jiří Konvalinka
Typ organizace: příspěvková organizace Ústeckého kraje
Zřizovatel: Ústecký kraj, IČ 70 892 156, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Zástupce ředitele školy: Mgr. Dušan Vošahlík
Zástupce ředitele školy pro odborný výcvik: Mgr. Michala Prošková
Vedoucí domova mládeže: Magda Zabilanská
IZO SOŠ: 000 392 669
IZO VOŠ: 110 033 957
IZO domov mládeže: 102 565 121
IČO: 46 77 35 09
Adresa školy: Kostelní 134, 411 08 Štětí
Tel.: 411 152 000
E–mail školy: info@odbornaskola.cz
ředitel školy: reditel@odbornaskola.cz
sekretariát: pliskova@odbornaskola.cz
Webové stránky: www.odbornaskola.cz
Bankovní spojení (placení školného a ubytování): 1002503319/0800 (jako VS uvádějte své rodné číslo, bez lomítka)
Jmenovací dekret ředitele školy: 2012 (Rada Ústeckého kraje)
Zařazení do sítě: 5. 3. 1997, č. j. 10 802/97-60, poslední aktualizace k 1. 3. 1999
Zřizovací listina: ze dne 28. 11. 2001, Rada Ústeckého kraje
Odloučená pracoviště školy: Tělocvična – Pivovarská 594
Učebny, laboratoře – Pivovarská 594
Učebny, laboratoře, dílny odborného výcviku – 1. máje 661
Domov mládeže školy – 1. máje 662, Štětí
Inspekci vykonává: Česká školní inspekce
Datová schránka: tw66dqu

 

Na osobní návštěvě se vždy prosím dohodněte předem. Děkujeme.