Design interiéru

Kód oboru:  82-41-M/11
Název ŠVP: Design interiéru a nábytku

Trvání studia: 4 roky
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou
Forma studia: Denní

Tento studijní obor poskytne absolventům přípravu pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby interiérů a nábytku, zejména jako tvůrčí, případě technickoorganizační pracovník. Studium tohoto oboru je vhodné pro chlapce a dívky s dobrým prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a designérů, kteří se zabývají navrhováním interiérů.

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Žáci se v průběhu studia seznámí s dějinami výtvarné kultury a nábytkové tvorby, s různými technikami kresby a malby, naučí se navrhovat nábytek, vybavení a zařízení interiérů včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení. Podrobně se seznámí s materiály a technologií výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci, vytvářet modely a konkrétní výrobky dle vlastních návrhů na odborných pracovištích dílen a ateliérů. 

Čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto oboru na vysokých školách v Praze, Brně i v Liberci (dřevařské inženýrství, design nábytku, architektura apod.) nebo najdou po maturitě uplatnění v praxi v nábytkářských a dřevozpracujících firmách (mistři, konstruktéři, návrháři), v projekčních a architektonických ateliérech, v kuchyňských studiích, specializovaných prodejnách nábytku nebo samostatně jako bytoví architekti.

Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání maturity a kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia.

Obsah vzdělávání naleznete zde

Podrobnosti talentové zkoušky naleznete zde

Zde si můžete prohlédnout galerii vybraných prací našich žáků