Školní knihovna

Naše školní knihovna chce být především příjemným místem, v rámci kterého mohou žáci a studenti školy získávat veškeré informace, studijní literaturu a využívat dalších služeb, které nabízí i knihovny daleko větší. V současné době je v akvizici přes 4 500 titulů, mezi které patří jak odborná literatura, tak AV média a odborné časopisy, ke kterým by jinak měli mimopražští žáci a studenti jen obtížný přístup. Důležitým inventářem jsou též závěrečné a absolventské práce studentů VOŠ, ze kterých mohou budoucí absolventi čerpat jak inspiraci, tak se případně vyvarovat nedostatků svých předchozích kolegů.

Knihovnu tvoří dvě pracoviště. Žáci a studenti oborů Obalová technika, Obalový a grafický design či Design interiéru a nábytku mohou využívat především pracoviště v budově Kostelní 134, zatímco žáci studující Informační technologie či některý z učebních oborů mají k dispozici pracoviště v ulici Pivovarská 594. Na obou místech jsou připraveny fundované a ochotné paní knihovnice, které žákům a studentům, pedagogům (ale i komukoli jinému, kdo má zájem o četbu) velice rádi poradí.

Pracoviště Kostelní 134 – paní Bc. Klára Jungová, DiS.

e-mail: klara.jungova(zavináč)odbornaskola.cz

Toto oddělení je především určeno pro žáky, studenty a pedagogy oborů Obalová technika, Obalový a grafický design a Design interiéru a nábytku.

Pracoviště Pivovarská 594 – paní Iveta Vojáčková

e-mail: vojackova(zavináč)odbornaskola.cz

Toto oddělení je především určeno pro žáky a pedagogy všech učebních oborů, dále pak oborů Informačních technologií a Mechanik – elektrotechnik.

Součástí knihoven je vždy několik počítačů s možností přístupu na internet, stejně tak jsou k dispozici síťové tiskárny (kopírky) pro umožnění např. tisků žákovských prací. Knihovny nabízí též laminování, kroužkovou vazbu, a vyrobit si zde můžete i vlastní button (placku). Knihovna má veškerý fond organizován pomocí specializované databázové aplikace, ve které můžete předem vyhledat titul, který sháníte.

Akvizice knihovny je neustále doplňována a aktualizována podle potřeb výchovně vzdělávacího procesu na škole nebo návrhů učitelů. Knihovna je oficiálně vedena jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem, evid. číslo 4449/2003).

Knihovna též organizuje na počátku školního roku pro žáky SŠ a studenty VOŠ školy burzu učebnic.

Vzhledem k tomu, že knihovna není jen místem, kde si můžete půjčit knihu, ale především místem setkávání lidí se společným zájmem, stalo se již tradicí organizovat návštěvy zajímavých divadelních představení, a to zejména v pražských divadlech. Divadelní kusy jsou vybírány na základě požadavků školních vzdělávacích programů školy, žáci tedy velmi často spojí příjemný kulturní zážitek s načerpáním požadovaných znalostí ke zkoušce.

Novinkou roku 2020, kterou si pro vás naše knihovna připravila, je budování databáze elektronických textů knih v rámci licence GNU-GPL. Zde si žáci a studenti školy mohou zdarma stáhnout titul, který je zajímá. Najdete zde nyní už stovky titulů, mnohdy spadající i do povinné četby v rámci předmětu český jazyk a literatura.

Cesta k elektronickému katalogu knihovny zde.

Databáze elektronických knih v rámci školního systému Amos (jen pro žáky a studenty).