Přijímací řízení na učební obory

Změna: Opatření obecné povahy vydané vládou ČR, které mění pro rok 2021 školský zákon, umožňuje řediteli školy zveřejnit výsledky přijímací řízení nejdříve 19. května 2021. Výsledky budou zveřejněny na www.odbornaskola.cz, na elektronické nástěnce ve vestibulu školy a budou zaslány poštou.