Učební obory

Závěrečné zkoušky se v roce 2021 skládají pouze z praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Písemná závěrečná zkouška se nekoná.

Jednotlivé obory konají praktickou a ústní zkoušku (v tomto pořadí) v následujících termínech:

  • Elektrikář ve dnech 9. 6. a 16. 6. 2021
  • Strojní mechanik ve dnech 9.-10. 6. a 17. 6. 2021
  • Truhlář ve dnech 9.-11. 6. a 18. 6. 2021