Truhlář

Kód oboru: 33-56-H/01
Trvání studia: 3 roky
Způsob ukončení: Závěrečnou zkouškou s výučním listem
Forma studia: Denní
Možnost pokračování na této škole: Ano, na oboru Design interiéru a nábytku

Současní truhláři se opírají o tradici řemesla a zároveň musí držet trendy moderní doby. Využívají nových materiálů, postupů i technologií. Absolventi zhotoví dřevěné konstrukce, dveře, okna, nábytek a zároveň ovládají též základní tesařské práce a ruční i strojní obrábění dřeva. Respektují moderní trendy v oblasti interiérového designu, sledují technické novinky v oboru. Zvládají práci s výpočetní technikou a dokáží konstruovat nábytek pomocí specializované aplikace.
Škola disponuje novou, velmi moderní truhlářskou dílnou od rakouské firmy Felder. Pro žáky je tudíž k dispozici kompletní portfolio všech důležitých strojů, které se naučí dokonale ovládat. Truhlárna je navíc vybavena výkonným odsáváním, což přispívá ke kvalitnímu pracovnímu prostředí.
Nadaným a nejúspěšnějším žákům učebního oboru truhlář můžeme umožnit pokračování ve studiu na maturitním oboru Design interiéru a nábytku. Tento studijní obor bude organicky propojovat již běžící vzdělávací programy a poskytne absolventům přípravu pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby interiérů a nábytku, zejména jako tvůrčí, případě technickoorganizační pracovník.

Učební plán oboru truhlář stáhněte zde

V následující fotogalerii si můžete prohlédnout některé z projektů, které prošly naší dílnou v posledním roce. Můžete se přesvědčit, že naši učitelé odborného výcviku se nezaleknou ani složitých úkolů. Jejich specializací je i výroba hudebních nástrojů či restaurátorství.

A zde pár momentek přímo z naší dílny 😉