2. kolo přijímacího řízení do studijních oborů

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

18-20-M/01 Informační technologie – Internet věcí (počet přijímaných 4; kritéria)
18-20-M/01 Informační technologie – Počítačové sítě, virtualizace a cloud computing (počet přijímaných 4; kritéria)
18-20-M/01 Informační technologie – Webdesign (počet přijímaných 4; kritéria)
34-42-M/01 Obalová technika – Obalový a grafický design (počet přijímaných 3; kritéria; nutné potvrzení lékaře)
Přihlášku lze podat do 24. května 2024 stejnými způsoby jako v kole 1.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal přijetí, a zároveň konal v prvním kole jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se v 2. kole již nekoná, ale její výsledek se povinně zohledňuje.

Ředitel školy stanovil hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. Minimální počet bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky v 1. kole z ČJL a MAT nutný pro přijetí je alespoň 10 bodů z ČJL a zároveň alespoň 10 bodů z MAT. Získal-li uchazeč méně než 10 bodů z testu z ČJL nebo méně než 10 bodů z testu z MAT, nesplní podmínky pro přijetí a nemůže být přijat.