DOMOV MLÁDEŽE

 

Aktuální informace o dění v domově mládeže naleznete pod tímto odkazem

Budova domova mládeže

Žáci a studenti školy se mohou ubytovat na Domově mládeže při VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, 1. máje 662 a 1. máje 660. Domov mládeže byl kompletně zrekonstruován v roce 2010 a celková kapacita je 132 lůžek.  Tvoří ho dvě dvoupodlažní budovy s dvoulůžkovými pokoji vždy se společnou hygienickou buňkou (WC, sprcha, umyvadlo) a jedna třípodlažní spojovací budova s jednolůžkovými nebo dvoulůžkovými pokoji s vlastní hygienickou buňkou. Jeden dvoulůžkový pokoj je zařízen pro vozíčkáře, má bezbariérový vstup a hygienické zázemí je uzpůsobeno pro pohyb na vozíku. Na každém podlaží jsou kuchyňky a kuchyňské kouty. Ve svém volném čase mohou žáci a studenti využívat i další zařízení domova mládeže – klubovny, herny (kulečník, stolní tenis, šipky aj.), studovnu a posilovnu (fitness). Pro výtvarné práce mají k dispozici ateliér. Internet je ve všech prostorech DM.

Provoz domova mládeže

Provoz domova mládeže je celoroční, v průběhu školního roku je nepřetržitý, včetně nočních směn. Režim ubytování je celotýdenní, s povinnými odjezdy v pátek. Příjezd na DM je v neděli od 17:00 hodin nebo v pondělí. V červenci a srpnu je kapacita ubytování nabízena zájemcům z řad veřejnosti, sportovních oddílů, zájmových organizací apod.

Zájmové aktivity

Domov mládeže nabízí řadu zájmových aktivit – kroužek vaření, fotografický, turistický, kondiční plavání, výtvarné a pohybové činnosti a řadu dalších. Mimo to pravidelně každý měsíc pořádá jednorázové aktivity – např. plavbu lodí po Labi, návštěvu kulturních a sportovních zařízení, besedy, výtvarné činnosti spojené s ročními obdobími, svátky apod. Vždy záleží na zájmu žáků a studentů. Ubytovaní mají k dispozici i řadu společenských her.

Stravování

Na domově mládeže není zajištěno stravování. Žáci a studenti si mohou snídaně, obědy i večeře připravovat sami v kuchyňkách nebo kuchyňských koutech. Obědy si mohou zajistit v Centrální školní jídelně ve Štětí.

Přihlášky

Přihlášky k ubytování na DM je třeba odevzdat nejpozději do 15. 7. – týká se nových 1. ročníků. Ostatní odevzdají přihlášky na nový školní rok do konce května. Přihlášky je možné odevzdat v sekretariátu školy nebo přímo na domově mládeže, případně zaslat poštou (e-mailem) na níže uvedený e-mail.

Platba za ubytování

Poplatek za ubytování činí 1 500 Kč měsíčně.

Bližší informace

  • telefon – 411 152 022, 721 031 104 – recepce
  • mobil – 737 773 328 – vedoucí DM
  • e-mail – zabilanska@odbornaskola.cz