Mechanik elektrotechnik (ve školním roce 2024/2025 neotevíráme)

Kód oboru:  26-41-L/01
Trvání studia: 4 roky
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou
Forma studia: Denní

Co je mechatronika? Mechatronika je součinná kombinace mechaniky, elektroniky a softwarového inženýrství. Se znalostmi mechatroniky se uplatníte nejen v praxi, ale též na mnoha vysokých školách v ČR, kde můžete pokračovat v bakalářském, nebo inženýrském studiu.
Mezi odborné předměty, vyučované v tomto oboru, patří: hardware a software, elektrotechnika, programování, digitální technika, elektronika.
Najdete široké uplatnění v oblasti měření a regulace elektrických a neelektrických veličin, seřizování měřících přístrojů, projektování inteligentních průmyslových a bytových instalací, elektrotechnických a elektronických montážních pracích, opravách automatických strojů atd.
Zajímá vás robotika? K dispozici máte profesionální robotickou ruku od dánské firmy Universal Robots. Jedná se o tzv. kolaborativního robota, kterého se naučíte plně naprogramovat. Kromě toho škola disponuje zcela novými elektrotechnickými laboratořemi, které vám poskytnou to nejmodernější, co obor nabízí.
Žáci tohoto oboru se pravidelně zúčastňují soutěží, ve kterých předvádí roboty, které pod vedením týmu zkušených pedagogů vyrobili. Obhájili již řadu prestižních cen a odnesli si množství titulů a hodnotných cen.
Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání maturity a kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia.

Zde můžete stáhnout rámcové rozvržení obsahu vzdělávání a učební plán