Závěrečné zkoušky

V roce 2021 se nekoná písemná závěrečná zkouška.

Součástí závěrečné zkoušky bude jen praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška, které se budou konat v jednotlivých oborech v následujících termínech:

  • Elektrikář 9. 6. a 16. 6.
  • Strojní mechanik 9.-10. 6. a 17. 6.
  • Truhlář 9.-11. 6. a 18. 6.