Tradice, současnost a budoucnost

Hlavní budova školy v Kostelní ulici. Zde je zázemí pro obory obalová technika, obalový a grafický design a design interiéru a nábytku.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí má za sebou již třicetiletou historii, ale nikdy neposkytovala svým studentům takový komfort, jako nyní. Kromě toho, že se výuka odehrává ve zcela nových, klimatizovaných a moderně vybavených prostorách, včetně dvou špičkových ateliérů, je k dispozici též úžasné technické zázemí.

Před dvěma lety se odehrála na poměry školy opravdu velká stavební akce, podpořená evropskými penězi v rámci tzv. Integrovaného regionálního operačního programu. Základem této akce byla novostavba budovy pro odborné zázemí školy a kompletní rekonstrukce budovy původní. Škola „narostla“ o jedno patro a došlo též k proměně půdních prostor na luxusní ateliéry pro mladé kreativní lidi. Prostředí škol hodně napomáhá celkovému studijnímu klimatu, a proto jsme se řídili především myšlenkou, aby interiéry školy po rekonstrukci nepůsobily „školsky“. Musí být zdrojem invence pro ty, kteří v nich žijí, příjemným, milým a útulným prostředím, motivujícím k nesvázaným myšlenkám, kterými oplývají většinou právě mladí lidé. Myslím, že se to povedlo.

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o klasickou rekonstrukci, ale především o dostavbu areálu, vznikla řada nových prostor a tím se i rozrostly možnosti školy ve výuce odborností. Jmenujme např. chemickou laboratoř, která byla vybudována za finanční podpory společnosti Mondi, nebo nádhernou aulu, sloužící jak přednáškám, tak k setkávání studentů školy se zástupci firem z oboru.

Velmi důležité je rovněž technické vybavení školy. To, které nyní máme, není obvyklé pro specializované firmy, na což školská zařízení. Konkrétně se jedná o pracoviště digitálního tisku, obsahující produkční tiskové stroje Xerox Iridesse (tisk CMYK + lak + variantně stříbrná / zlatá), Xerox C75 (tisk CMYK), flatbet UV tisk Effetec, umožňující potisknout jakýkoli materiál), digitální fotostudio se špičkovými digitálními zrcadlovkami a širokým fotografickým příslušenstvím, dílnu s průmyslovým CO2 laserem, učebnu obalové techniky s plotrem Kongsberg se stolem o délce 3,5 m, a učebnu řezané reklamy též s plotrem Kongsberg, vybaveným frézovací hlavou. Kromě toho škola vlastní softwarové licence od společností Adobe, Esko Artios či Sirma EngView. Součástí rekonstrukce školy je i dodávka 90 ks. špičkově vybavených počítačových stanic a jedno pracoviště s hardwarově kalibrovaným displejem včetně kolorimetrů a spektrálních fotometrů.

Učebna obalové techniky disponuje, stejně jako celá škola, nejmodernějším vybavením. Zde vidíte řezací plotter Kongsberg.

Obalová technika, vyučovaná ve Štětí, má tak ambice stát se nejen moderně vybavenou školou a maximálním zázemím pro studenty, ale též pracovištěm, které se bude podílet na výzkumu a vývoji obalových řešení, a to ve spolupráci s klíčovými leadery na trhu práce.

Kromě budov a strojů je zde však ještě jedna důležitá věc, a to lidský potenciál. Za poslední roky se podařilo vytvořit velmi zajímavý tým lidí, kteří si nekonkurují, ale navzájem se doplňují a berou práci pro školu jako možnost vlastní seberealizace. A to je moc dobře, protože právě na lidech závisí kvalita jakékoli činnosti, výuky na školách nevyjímaje.

Praktické maturitní zkoušky, stejně tak jako absolutoria na vyšší odborné škole, jsou připravována v úzké spolupráci se zaměstnavateli, takže práce, na kterých žáci a studenti školy pracují, mají přímou návaznost na praxi. Doslova pomyslnou třešinkou na dortu je pak příslib každému ze žáků a studentů, který zdárně absolvuje studium na této škole, získání zajímavé pracovní pozice u některé ze spolupracujících firem, mezi které patří i společnost Mondi, Thimm, Smurfit – Kappa a mnoho dalších.

Učebna digitálního tisku nabídne žákům a studentům špičkové zázemí, jako jsou tři digitální tiskové stroje od Xerox (nejvýkonnějším je Xerox Iredesse s možností tisku prodlouženého formátu), stroje pro dokončovací zpracování tiskovin apod.

Závěrem je třeba říci, že škola ve Štětí byla vždy hodnotným místem pro studium a držela si velmi slušnou kvalitu. To, že nyní sídlí v nových prostorách a studenti mají možnost využívat ty nejmodernější technologie, ji propůjčuje ještě daleko větší potenciál. To je koneckonců znát i na stále se zvyšujícím zájmu o studium ze strany žáků a studentů. Popřejme tedy naší škole, aby svých nových možností vždy uměla dobře využít a přinášela svým žákům, studentům, pedagogům, zaměstnancům a spolupracovníkům z řad firemních partnerů jen a jen radost.