Partneři pro praxi v oboru Obalová technika

Mondi Štětí, a. s.

Mondi Štětí, a. s. je nadnárodní společnost vyrábějící papírové obalové materiály a buničinu. Se společností škola spolupracuje, jak v organizaci odborných exkurzí, kdy žáci navštíví jednotlivá výrobní oddělení, tak i formou čtrnáctidenních praxí, které společnost zajišťuje pro žáky druhých a třetích ročníků oboru Obalová technika – obalový a grafický design. Žáci zde nahlédnou do výroby a zpracování od samého počátku, kdy navštíví dřevozpracující část, přes výrobu buničiny, až po samotnou výrobu papíru.

THIMM THE HIGHPACK GROUP

Společnost THIMM poskytuje řešení pro balení a distribuci zboží. Jejich portfolio zahrnuje přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní prodejní stojany (displeje), POS & POP produkty, obalové systémy z různých materiálových kombinací a služby spojené s balením. Se společností THIMM škola spolupracuje nejen v rámci odborných exkurzí, ale i formou zadávání praktické maturitní práce čtvrtým ročníkům oboru Obalová technika – obalový a grafický design. Ve třetím ročníku žáci navštíví společnost THIMM Obaly, k. s. sídlící ve Všetatech, kde navštíví výrobní prostory a mohou nahlédnout k jednotlivým výrobním zařízením, od počátku výroby vlnité lepenky až po její samotné finální zpracování. Ve čtvrtém ročníku dále žáci absolvují odbornou exkurzi ve společnosti THIMM Packaging Systems v Chotětově, kde též navštíví výrobní prostory, získají informace o výrobních zařízeních a jejich výrobních možnostech a nahlédnou do procesu kompletace obalů. Dále s odborníky prokonzultují vývoj obalového řešení a následně s nimi spolupracují na vývoji svého obalového řešení v rámci praktické maturitní práce, kterou jim společnost THIMM zadává.

Smurfit Kappa Czech, s. r. o.

Společnost Smurfit Kappa Czech, s. r. o. v Žebráku navrhuje, vyrábí a dodává obaly pro jakýkoliv produkt, který potřebuje ochránit, převézt nebo propagovat a přitáhnout tím pozornost zákazníků. Se společností škola spolupracuje formu dlouhodobé spolupráce studentů Vyšší odborné školy, kteří absolvují odbornou exkurzy, kde se hravou formou dozví důležité informace o vývoji obalových řešení a následně navštíví výrobní prostory, kde vidí samotnou výrobu a práci zpracovatelských strojů. Následně studenti dostanou zadání semestrální práce, kde vytváří vlastní obalové řešení, které průběžně konzultují se zástupci společnosti a poté zástupcům společnosti představí svou finální práci.

UNIPAP, a. s.

UNIPAP, a. s. je společnost zabývající se výrobou obalu na míru, například pro automobilový, potravinářský a elektrotechnický průmysl. Žáci a studenti se zde dozví mnoho informací o vývoji obalového řešení, od získávání zákazníka, až po samotný vývoj obalu. Dále navštíví showroom a výrobní prostory. Na konci této návštěvy jsou studentům Vyšší odborné školy představena jednotlivá zadaní pro jejich semestrální práce, na kterých ve spolupráci se společností UNIPAP pracují. Poté zástupcům společnosti prezentují svá obalová řešení. Druhý den žáci a studenti navštíví společnost Servisbal Obaly, s. r. o., která je prosperující českou rodinnou firmou zabývající se výrobou a obchodem s obaly převážně z vlnité lepenky. Žáci a studenti navštíví oddělení konstrukce, kde mohou vidět práci konstruktérů v praxi, dále si prohlédnou samotnou výrobu a jednotlivé zpracovatelské stroje, včetně robotů.

Servisbal Obaly, s. r. o.

Vždy začátkem školního roku žáci 4. ročníku Střední školy oboru Obalová technika – obalový a grafický design spolu se studenty 3. ročníku Vyšší odborné školy absolvují dvoudenní exkurzi, kdy první den navštíví společnost UNIPAP, a. s. v Býšti.