Přijímací řízení na vyšší odbornou školu

Přijímací řízení / Napsal Jiří Konvalinka

Přijímací řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy 82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat na nejmoderněji vybavené vošce! K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínaje řezacími plotry Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry! Jsi kreativní? Buď obalář! Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView, skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!

Přihláška ke studiu
Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu (SEVT 49 152 0). Veškeré termíny (1. a 2. kolo, případně náhradní termíny, budou včas publikovány na titulní straně tohoto webu).

Talentová zkouška
Talentová zkouška se koná v budově školy v Kostelní 134. Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem), zvládnutí celkové kompozice výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.

Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.

Vyjádřit ideu kresebně a barevně.

Být kreativní graficky a slovně.

Školné
Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného (tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.

Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 5 – 10 domácích prací.

Škola přijímá prvních 20 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervována pro uchazeče přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení. Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.

Níže uvádíme výběr z témat, která byla zadána v rámci minulých talentových zkoušek:

NázevPopis, pomůcky
Kinetický objektFormát: A3. Pomůcky: Barevné tuše (kresba může ale být i monochromní), inkousty, akvarelové štětce, kelímek na vodu, špejli, hadřík (nebo houbičku), tužku a další možné kresebné prostředky dle vlastního uvážení.
Doporučení: Upřednostňuje se idea, tedy volba námětu, výtvarné provedení, kompoziční rozvržení a zvládnutí celé plochy.
Jíst, spát, mysletVytvořte logo z těchto slov. Formát: A3. Pomůcky: Tužky, pastelky, voskovky, akvarelové štětce, barevné tuše, hadřík, kelímek na vodu, nůžky, paspartovací nůž, dále dle vlastního uvážení. Doporučení: Zcela dominantní je autorská (originální) idea, originalita provedení, zvládnutí formátu, výtvarná (tvůrčí) hodnota návrhu.
ČmáráníTechnika: dle vlastního uvážení (volná inspirace). Formát: A3. Pomůcky: tužky, barevné tuše, inkousty, akvarelové štětce, barevné izolepy, tempery, kelímek na vodu, nůžky, paspartovací nůž, hadřík, atd. Doporučení: Upřednostňuje se ideová (originální) podstata řešení, výtvarné a grafické ztvárnění
Potisk tričkaNavrhněte grafické řešení potisku trička s motivem zipu (rub i líc)
Zubní protézaVytvořte jednoduchou obalovou formu na zubní protézu
KomiksVytvořte komiksový příběh (A3) na téma přijímací řízení na VOŠ
Silná a slabá strukturaSlabá a silná struktura: pomocí různě silných linií vytvořte graficky a kompozičně zajímavou plochu formátu A3