Přijímací řízení na vyšší odbornou školu

Přijímací řízení / Napsal Jiří Konvalinka

Přijímací řízení do vzdělávacího programu vyšší odborné školy 82-41-N/09 Obalový a grafický design

Přijď studovat na nejmoderněji vybavené vošce! K dispozici máš kompletní porfolio strojů, počínaje řezacími plotry Kongsberg, UV flatbed, CO2 gravírku, digitál Xerox Iridesse a skvěle vybavené ateliéry! Jsi kreativní? Buď obalář! Navíc Ti nabídneme čtyři nové počítačové učebny vybavené aplikacemi Adobe, Artios a EngView, skvělý fotoateliér s moderní zrcadlovkou, světly a plátny a v neposlední řadě zázemí krásného internátu!
Pojď studovat do nové školy!

Přihláška ke studiu
Formulář v elektronické podobě naleznete v sekci formuláře v hlavním menu tohoto webu (SEVT 49 152 0). Veškeré termíny (1. a 2. kolo, případně náhradní termíny, budou včas publikovány na titulní straně tohoto webu).

Talentová zkouška
Talentová zkouška se koná v budově školy v Kostelní 134. Uchazeč by měl prokázat schopnost pracovat s danou plochou (formátem), zvládnutí celkové kompozice výtvarného návrhu, vhodně umístit dominantní grafický prvek, doplněný vedlejšími prvky.

  • Prokázat základní znalost kaligrafie a práci s textem.
  • Pracovat s vlastním originálním námětem kompozice.
  • Vyjádřit ideu kresebně a barevně.
  • Být kreativní graficky a slovně.

Školné
Školné na VOŠ obalové techniky Štětí činí 5 tis. Kč za školní rok. Uchazeči přijatí do 1. ročníku uhradí polovinu školného (tj. 2 500 Kč) do 14 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na účet školy 1002503319/0800 (s uvedením jména uchazeče ve zprávě pro příjemce) nebo osobně na sekretariátu školy.

Při talentové zkoušce si uchazeč vybere jedno ze tří témat. Hodnotí se také ukázky 3-5 domácích prací.

Škola přijímá prvních 20 nejúspěšnějších uchazečů podle pořadí vytvořeného na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení (bodové hodnocení zadání, domácích prací a dalších aktivit uchazeče, jako je umístění v soutěžích atd.). Dvě místa jsou rezervována pro uchazeče přijaté po případném úspěšném odvolání se proti výsledkům přijímacího řízení. Domácí práce bude možné si odnést v den přijímací zkoušky.