Zákon o ochraně oznamovatelů

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice EU) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO), zavádí Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje ZDE. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

  • písemně elektronicky na určené e-mailové adrese
  • v listinné podobě na adresu školy s označením na obálce „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“,
  • osobně u příslušné osoby, a to nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal
  • telefonicky na určeném telefonním čísle
  • Více informací naleznete v níže uvedené směrnici a v jejich přílohách.

Pro oznámení lze využít formulář, který je ke stažení zde.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Ing. Jiří Tyšer

Telefon: 777 220 214

E-mail: whistleblowing@odbornaskola.cz

Kostelní 134, 411 08 Štětí