Absolutoria

V jarním termínu roku 2021 se absolutoria konají 21. 6.

Absolventské práce je nutné v kompletním stavu odevzdat vedoucímu učiteli do 3. 6. 2021.