Běžící projekty

2020 – Větráme školy

Do budov Pivovarská 594 a 1. máje 661 je realizována instalace rekuperačních a klimatizačních jednotek. V budově Pivovarská se jedná zejména o klimatizování jižně umístěných prostor a pak prostor vybavených výpočetní technikou, ostatní místnosti, které netrpní přehříváním v letních měsících, budou vybaveny jednotkami rekuperačními. Budova dílen (včetně učeben, jako jsou HW laboratoře, učebny měření) bude kompletně vybavena jednotkami klimatizačními. Hala dílen pak bude klimatizována v učebních elektrikářů a mechaniků.

Více informací o projektu naleznete zde.