Běžící projekty

2020 – Větráme školy

Do budov Pivovarská 594 a 1. máje 661 je realizována instalace rekuperačních a klimatizačních jednotek. V budově Pivovarská se jedná zejména o klimatizování jižně umístěných prostor a pak prostor vybavených výpočetní technikou, ostatní místnosti, které netrpní přehříváním v letních měsících, budou vybaveny jednotkami rekuperačními. Budova dílen (včetně učeben, jako jsou HW laboratoře, učebny měření) bude kompletně vybavena jednotkami klimatizačními. Hala dílen pak bude klimatizována v učebních elektrikářů a mechaniků.

Více informací o projektu naleznete zde.

2020 – Kompetence 4.0

Klíčové aktivity projektu:

  1. Analýza metod mapování budoucích kompetencí s využitím zahraničních zkušeností, výběr sektorů a zpracování metodik
  2. Síťování odborníků – zakládání a provoz sektorových a průřezových pracovních skupin, školení pro odbornou veřejnost
  3. Rozšíření CDK o budoucí kompetence ve vybraných sektorech
  4. Vytvoření sektorových kompenzačních pyramid v jednotlivých sektorech s pro vazbou na oblast vzdělávání
  5. Podpora dialogu zaměstnavatelů a vzdělavatelů na regionální / místní úrovni
  6. Prosazování podmínek pro implementaci výstupů
  7. Evaluace projektu

Více informací zde

Článek Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání – zahraniční dobrá praxe (dokument PDF)

Tučně označený bod je předmětem naší spoluúčasti na projektu

2022 – Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO