Zahájení školního roku 2024/25

První ročníky budou mít slavnostní zahájení školního roku 2024/25 v pondělí 2. září 2024 v aule budovy školy v Kostelní 134 a to:

  1. učební obory Elektrikář, Strojní mechanik a Truhlář od 9.00,
  2. studijní obor Informační technologie od 10.00,
  3. studijní obory Obalová technika a Design interiéru od 11.00.

Pokud se budou chtít slavnostního zahájení zúčastnit rodiče, prosíme, aby s každým z žáků do auly přišel nejvýše jeden. Aula má kapacitu 78 míst. Děkujeme za pochopení.

Výše uvedené časy jsou předběžné. Přesný rozpis a další informace (např. o učebnicích aj.) žáci a zákonní zástupci obdrží v dopise nejpozději na začátku července 2024.


Vyšší ročníky střední školy budou mít zahájení 2. září 2024 od 8.00 v domovských třídách.


První ročník Vyšší odborné školy bude mít slavnostní zahájení a zápis ke studiu 3. září 2024 v aule budovy školy v Kostelní 134 od 8.00.

Vyšší ročníky VOŠ pak 3. 9. 2024 v aule – 2. O od 10.30 a 3. O od 12.00.