Obory informačních technologií

Kód oboru:  18-20-M/01
Trvání studia: 4 roky
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou
Forma studia: Denní

V oblasti výuky informačních technologií jsme tzv. “fakultní školou” katedry informačních technologií, přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zajistíme vám tak nejen dobrý start do pracovního života, ale též dostatečné vzdělání k úspěšnému zvládnutí následného vysokoškolského studia.

Nabízíme následující specializace:

  • Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing
  • Informační technologie – webdesign
  • Informační technologie – internet věcí

Jsme historicky první školou, která nabídla studijní obor Informační technologie. Jsme si vědomi neustálého technického pokroku, a proto se snažíme nabídnout vždy něco navíc. Ve čtyřletém studijním oboru Informační technologie se setkáte s odbornými předměty typu hardware a software, elektrotechnika, počítačové sítě a operační systémy, programování atd.

Škola má dvě hardwarové laboratoře a řadu nově vybavených počítačových učeben s výkonnými pracovními stanicemi. Laboratoře jsou určeny k procvičování montáže počítačových systémů, serverů i periferií. Cvičně se zde instalují operační systémy a další aplikace, pasivní a aktivní síťové prvky.

Škola provozuje certifikovanou Akademii CISCO, která vám umožní získat mezinárodně platný certifikát. Setkáte se s týmem odborníků, kteří vám předají špičkové vědomosti ze všech oblastí informačních technologií.

Co se naučíte?

V rámci školního vzdělávacího programu Počítačové sítě, virtualizace a cloud computing jako první mezi středními školami reagujeme na potřebu výchovy mladých profesionálů v dynamicky se rozvíjejícím prostředí cloudu. Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. Poskytujeme bezkonkurenční znalosti v oblastech, které jsou na trhu práce nyní velmi žádané, přičemž opravdových profesionálů se nedostává.

V rámci školního vzdělávacího programu Webdesign připravíme mladé kreativce na profesionální dráhu webdesignérů. Vycházíme z dlouholeté tradice školy jak v oblasti informačních technologií a programování, tak zázemí v podobě líhně designérů a grafiků. Spojením těchto dvou světů vzniká nový vzrušující obor, po jehož absolvování budete zvládat tvorbu jakýchkoli moderních webů.

V rámci školního vzdělávacího programu Internet věcí absolvent navrhuje, sestavuje a udržuje hardware nutný pro běh zařízení IoT. Využívá operační systémy a programy, konfiguruje je, pracuje s aplikačním programovým vybavením, využívá možností počítačových sítí a přizpůsobuje je svým požadavkům, programuje a vyvíjí řešení, realizuje a udržuje základní webová řešení. Sestavuje obvody s jednodeskovými počítači a dalším příslušenstvím (senzory), které jako celek nachází aplikace v reálném životě. V současné době se jedná o nejmodernější obor v rámci informačních technologií, který má před sebou velkou budoucnost.

Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání maturity a kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia.