Obory informačních technologií

Kód oboru:  18-20-M/01
Trvání studia: 4 roky
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou
Forma studia: Denní

V oblasti výuky informačních technologií jsme tzv. “fakultní školou” katedry informačních technologií, přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zajistíme vám tak nejen dobrý start do pracovního života, ale též dostatečné vzdělání k úspěšnému zvládnutí následného vysokoškolského studia.

Nabízíme následující specializace:

  • Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing
  • Informační technologie – webdesign
  • Informační technologie – internet věcí

Jsme historicky první školou, která nabídla studijní obor Informační technologie. Jsme si vědomi neustálého technického pokroku, a proto se snažíme nabídnout vždy něco navíc. Ve čtyřletém studijním oboru Informační technologie se setkáte s odbornými předměty typu hardware a software, elektrotechnika, počítačové sítě a operační systémy, programování atd.

Škola má dvě hardwarové laboratoře a řadu nově vybavených počítačových učeben s výkonnými pracovními stanicemi. Laboratoře jsou určeny k procvičování montáže počítačových systémů, serverů i periferií. Cvičně se zde instalují operační systémy a další aplikace, pasivní a aktivní síťové prvky.

Škola provozuje certifikovanou Akademii CISCO, která vám umožní získat mezinárodně platný certifikát. Setkáte se s týmem odborníků, kteří vám předají špičkové vědomosti ze všech oblastí informačních technologií.

Co se naučíte?

V rámci školního vzdělávacího programu Počítačové sítě, virtualizace a cloud computing jako první mezi středními školami reagujeme na potřebu výchovy mladých profesionálů v dynamicky se rozvíjejícím prostředí cloudu. Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. Poskytujeme bezkonkurenční znalosti v oblastech, které jsou na trhu práce nyní velmi žádané, přičemž opravdových profesionálů se nedostává.

Studijní plán ŠVP Počítačové sítě, virtualizace a cloud computing stáhněte zde

V rámci školního vzdělávacího programu Webdesign připravíme mladé kreativce na profesionální dráhu webdesignérů. Vycházíme z dlouholeté tradice školy jak v oblasti informačních technologií a programování, tak zázemí v podobě líhně designérů a grafiků. Spojením těchto dvou světů vzniká nový vzrušující obor, po jehož absolvování budete zvládat tvorbu jakýchkoli moderních webů.

Studijní plán ŠVP webdesign stáhněte zde

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu.

Jedná se o obor informačních technologií, který propojuje výpočetní techniku a její programování s automatizací, zabezpečovacími systémy a robotikou. Může být vhodnou alternativou pro ty, kteří mají zájem o obor mechanik elektrotechnik, ale uvítají náročnější teoretickou i praktickou výuku s návazností na obory vysokých škol. 

V současné době se jedná o nejmodernější obor v rámci informačních technologií, který je možné studovat.

V rámci školního vzdělávacího programu Internet věcí absolvent navrhuje, sestavuje a udržuje hardware nutný pro běh zařízení IoT. Využívá operační systémy a programy, konfiguruje je, pracuje s aplikačním programovým vybavením, využívá možností počítačových sítí a přizpůsobuje je svým požadavkům, programuje a vyvíjí řešení, realizuje a udržuje základní webová řešení. Sestavuje obvody s jednodeskovými počítači a dalším příslušenstvím (senzory), které jako celek nachází aplikace v reálném životě. V současné době se jedná o nejmodernější obor v rámci informačních technologií, který má před sebou velkou budoucnost.

Studijní plán ŠVP IOT stáhněte zde

Toto studium je pro kreativní a odvážné studenty a studentky, kteří chtějí realizovat své vize a nápady. Neslibujeme snadné a bezpracné získání maturity a kvalifikace, ale tvůrčí a smysluplnou práci pod vedením zkušeného týmu pedagogů a odborníků, pracovní atmosféru a partnerský přístup při řešení náročných úkolů studia.