Partneři pro praxi v oboru Elektrikář

ETZPOWER, s.r.o. 

ETZPOWER je společnost, která si klade za cíl naplňovat přání svých zákazníků, přinášet na trh kvalitní technická řešení v oblasti výroby rozvaděčové techniky, elektro montážních prací a vývoje nových zařízení za pomoci moderních technologií.

Pro naplňování těchto cílů jsme přijali několik rozhodnutí, která se snažíme postupnými kroky uvádět do praxe:

  • vytvářet přátelské pracovní prostředí na všech pozicích
  • zvyšovat odborné dovednosti našich spolupracovníků
  • zdokonalovat technické vybavení a nástroje pro výrobu
  • mít kvalitní tým odborníků na svých místech

Historie výroby v podniku Elektro technické závody Bystřany (ETZ) v Budyni nad Ohří sahá do poloviny dvacátého století a výrobky zdejší produkce znali zákazníci nejen v tehdejším Československu, ale cestovali za hranice mnohých států světa.

Společnost ETZPOWER, s.r.o.  se sídlem v Praze, navazuje na své předchůdce a od roku 2008 realizuje svoji činnost v hlavní provozovně společnosti v Budyni nad Ohří, kde je realizována vlastní výroba rozvaděčů NN. Jsme schopni nabídnout, vyrobit a dodat kvalitní rozvaděče pro nejrůznější použití a požadovaném vyzbrojení. Příklady takové výroby a dodávek je možné zhlédnout na našich stránkách v sekci služby.

Více zde: https://etzpower.webnode.cz/o-nas/

I&C Energo a.s.

Společnost představuje inženýrsko-dodavatelskou organizaci, která úspěšně působí na průmyslovém trhu v České republice i v zahraničí, a to zejména v elektroenergetickém segmentu. Rozsah zakázek Společnosti je prioritně realizován v oblastech dodávek, rekonstrukcí, modernizací a údržby pro technologické systémy a zařízení, systémy elektro a liniové energetické stavby, systémy kontroly řízení, bezpečnostní a informační systémy včetně poskytování systémové integrace a inženýrské a projekční podpory.

Počtem okolo 900 pracovníků na pracovištích a projektech téměř ve všech regionech České republiky a také na Slovensku patří I&C Energo a.s. mezi největší české firmy ve svém oboru. Své zakázky realizuje ve třech hlavních produktech:

  • Investiční dodávky: I&C Energo a.s. zajišťuje dodávky v oblastech Systémů kontroly a řízení, Průmyslové automatizace, Systémů elektro a strojních činností v komplexním rozsahu – od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a systémové podpory přes dodávky, montáž a uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.
  • Optimalizace energetických výroben: I&C Energo a.s. je předním dodavatelem komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a pro asset management – od zpracování analýz a projektů, přes vývoj, výrobu, systémovou integraci, implementaci či uvedení do provozu, až po zajištění servisu, optimalizací, upgrade a modernizací. Naše služby a dodávky tedy zahrnují, dle povahy poptávaného řešení, celý životní cyklus software, zařízení, nebo systémů.
  • Servis: I&C Energo a.s. patří mezi největší české dodavatele komplexních servisních služeb v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení NN, VN a VVN pro různé průmyslové aplikace včetně zajištění systémové integrace a podpory. Dodává také komplexní servis na zařízení systémů technické ochrany budov včetně servisu elektronických systémů protipožární ochrany a dále zajišťuje servis zařízení netechnologických budov.

Více o společnosti zde.