Maturitní zkoušky

V příloze je maturitní kalendář pro podzimní termín maturitních zkoušek.

Cermat umožní přihlašování k podzimnímu termínu MZ až od 20. do 23. 7. 2021 po zveřejnění výsledků mimořádného termínu DT. V tyto dny mezi 10. a 13. hodinou bude možné podepsat ve škole předvyplněnou přihlášku na sekretariátu v budově v Pivovarské ul. Pokud byste se nemohli k přihlášení dostavit osobně, můžete do školy do 23. 7. 2021 zaslat vyplněnou, vytisknutou a podepsanou editovatelnou přihlášku. Veškeré údaje na ní musejí být uvedeny správně. Pokud se rozhodnete ji použít, vezměte si k vyplňování výpis z přihlášky k jarnímu termínu, který Vám byl zaslán v prosinci 2020 e-mailem.

Křížek se dělá k příslušnému předmětu do třetího sloupečku (náhradní nebo opravná zkouška).

——————————————————————————————————————————————————————————————

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2021 je nutné podat do 1. prosince 2020.

V jarním termínu MZ se v roce 2021 nekonají písemné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk.

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Pokud se žák přesto rozhodne ústní maturitní zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Vlastní seznam literárních děl zašlete řediteli školy spolu s informací o konání ústní zkoušky nejpozději 30. dubna 2021.

Způsob hodnocení a stanovení délky a formy zkoušek profilové části MZ ve školním roce 2020-2021: