Maturitní zkoušky

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2021 je nutné podat do 1. prosince 2020.

V jarním termínu MZ se v roce 2021 nekonají písemné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a anglický jazyk.

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Pokud se žák přesto rozhodne ústní maturitní zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Vlastní seznam literárních děl zašlete řediteli školy spolu s informací o konání ústní zkoušky nejpozději 30. dubna 2021.