Maturitní zkoušky

JARNÍ TERMÍN 2022

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2022 je nutné podat do 1. prosince 2021.

Školní seznam děl k MZ z ČJL a kritéria pro sestavení vlastního seznamu Stáhnout
Vlastní seznam literárních děl Stáhnout
Vlastní seznam literárních děl odevzdejte vyučujícímu českého jazyka ke kontrole nejpozději 31. března 2022.
 
Školní kalendář MZ jaro 2022 Stáhnout
 
Tyto informace jsou určeny žákům, kteří ukončí čtvrtý ročník na jaře roku 2022. Pokud chcete v jarním období 2022 konat náhradní nebo opravnou maturitní zkoušku, kontaktujte do 30. listopadu 2021 zástupce ředitele školy na tel. 606 690 137.