Maturitní zkoušky

 

JARNÍ TERMÍN 2024

 

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 lze odevzdat zástupci ředitele školy nejpozději do 1. prosince 2023.

Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky e-mailem. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2024 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka -https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx. Registrace a následné udělení souhlasu je nutné pro umožnění zasílání výsledků didaktických testů žákům e-mailem.

Zkoušky společné části (didaktické testy – DT) se budou konat 2.–7. května 2024. Pozvánky k didaktickým testům budou maturantům zaslány e-mailem. 

Písemné práce z ANJ (4. 4. 2024, ve 12.30) a ČJL (5. 4. 2024, ve 11.30)  budou konat ve stejných učebnách, které budou uvedeny na pozvánce k DT. Pouze žáci s PUP, kteří mají možnost psát písemné práce na PC, budou v učebně P33 (VT7).

Předběžný kalendář MZ jaro 2024 (aktuální termíny budou uvedeny v rozpisu zkoušek) stáhnout

Rozpisy profilových maturitních zkoušek:

4. D

4. N

4. I-CLO

4. I-IVE

4. IM-WDE

4. IM-DTM

Povolené pomůcky k didaktickým testům Stáhnout

Školní seznam děl k MZ z ČJL a kritéria pro sestavení vlastního seznamu Stáhnout 
Vlastní seznam literárních děl (je ve formátu doc, vyplňte jej na PC) Stáhnout
Návod na udělení souhlasu se zasíláním informačních a výsledkových dokumentů přes VPŽ (výsledkový portál žáka) Stáhnout