Maturitní zkoušky

JARNÍ TERMÍN 2023

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat zástupci ředitele školy, a to nejpozději do 1. prosince 2022.

Nejpozději do 20. prosince 2022 předá škola žákovi výpis z přihlášky e-mailem. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka -https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2023. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Předběžný kalendář MZ jaro 2023 (aktuální termíny budou uvedeny v rozpisu zkoušek) stáhnout

 

Školní seznam děl k MZ z ČJL a kritéria pro sestavení vlastního seznamu Stáhnout 
Vlastní seznam literárních děl (je ve formátu doc, vyplňte jej na PC) Stáhnout