Zahájení výuky oborů IT, ME, E, T a Z 18. září 2023

Výuka oborů informační technologie, mechanik elektrotechnik, elektrikář, truhlář a strojní mechanik bude zahájena dne 18. 9, 2O23 v budově školy v Pivovarské ulici.

Oproti loňskému roku došlo ke změně názvů učeben, např. učebna 2 se nyní jmenuje P2, učebna 21 je P21 apod.