Vyhlašujeme první kolo přijímacího řízení do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24

Studujte moderní, prestižní obor, vhodný pro kreativní lidi.  Studium tohoto oboru je vhodné pro chlapce a dívky s dobrým prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem o další studium na uměleckých vysokých školách a o atraktivní povolání bytových architektů a designérů, kteří se zabývají navrhováním interiérů.

Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Žáci se v průběhu studia seznámí s dějinami výtvarné kultury a nábytkové tvorby, s různými technikami kresby a malby, naučí se navrhovat nábytek, vybavení a zařízení interiérů včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení. Podrobně se seznámí s materiály a technologií výroby nábytku, naučí se zpracovávat konstrukční dokumentaci, vytvářet modely a konkrétní výrobky dle vlastních návrhů na odborných pracovištích dílen a ateliérů.

Přihlášky se podávají do 30. listopadu 2022 na adresu školy VOŠ OT a SŠ, Kostelní 134, 411 08 Štětí, datovou schránkou zákonného zástupce, nebo osobně

1. termín 1. kola je vyhlášen na 10. ledna 2023, pokud by kolidoval s talentovou zkouškou na jiné škole, pak 2. termín 1. kola je vyhlášen na 11. ledna 2023. Zvolený termín napište do příslušné kolonky na přihlášce.

 

Podrobnosti o oboru naleznete zde.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

 

Přijďte se 1. listopadu 2022 podívat na den otevřených dveří, který se koná od 9 do 15 hodin. Pokud se Vám tento den nehodí, zavolejte 411 152 000 a dohodneme termín jiný.

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek v uvedeném termínu příslušný krajský úřad.
Podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole v jarním termínu.
Upřesňující údaje s pozvánkou, časovým harmonogramem, potřebnými pomůckami apod. obdrží zákonný zástupce nebo plnoletý uchazeč v prosinci 2022 e-mailem.
Zákonný zástupce nebo plnoletý uchazeč je povinen na přihlášku uvést kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu.

K talentové zkoušce uchazeč přinese 5 – 10 domácích prací. Práce charakteru počítačové grafiky přijímáme pouze v tištěné podobě. Práce předávejte vložené do tvrdých desek se jménem, příjmením a adresou. Práce po dokumentaci a hodnocení budou vráceny
v den přijímacích zkoušek.

 

Zde uvádíme témata talentových zkoušek z minulých let:
• VLNOVKA A TROJÚHELNÍK – maketa pohovky z výše uvedených tvarových definicí. Základní
rozměry 40x15x8 cm.
• GRAFICKÝ POTISK LÁTKOVÉHO ČALOUNĚNÍ – maketa pohovky, křesla, povlečení
• INTERIEROVÝ PRVEK PRO ŽÍŽALU – maketa v rozměrech 30x30x20 cm (rozměr je orientační)
• TANČÍCÍ KRYCHLE – na dané téma vytvořit trojrozměrný objekt (vlnovka, karton, pevný
papír…)
• SKLÁDAČKA – pomocí skládání, překládání, ohýbání, apod. vytvořit trojrozměrný
objekt (vlnovka, karton, papír…)
• ZAČMÁRNÁ STRUKTURA – kresba
• 10 PROUŽKŮ – libovolný objekt složený z deseti proužků (délka max. 40cm, šířka libovolná)
• NŮŽKY – při vytváření požadovaného interiérového prvku vycházejte z tvaru nůžek
• POKLIČKA – při vytváření požadovaného interiérového prvku vycházejte z tvaru pokličky