Výstava prací žáků oboru Design interiéru a nábytku

Dovolujeme si vás pozvat na velmi poutavou výstavu projektů žáků oboru Design interiéru a nábytku, která se koná v den otevřených dveří, 9. 11. 2021 v prostoru ateliéru designu v hlavní budově školy, Kostelní 134. Můžete vidět projekty jak závěrečných prací, tak dílčí práce, které vznikají pod vedením našich skvělých designérů.

Upozorňujeme návštěvníky, že musí dodržovat aktuální epidemiologická opatření a splňovat podmínky bezinfekčnosti, tj. prokázat splnění jedné z níže uvedených podmínek:

■ absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 3 dnů, nebo

■ absolvování antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 24 hodin, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

■ očkování proti onemocnění covid-19 a toto doloží platným národním certifikátem o provedeném očkování nebo platným certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, nebo

■ osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.