Rodičovské schůzky

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemické situaci jsme se rozhodli pro realizaci rodičovských schůzek formou on-line přes aplikaci Teams. Rozpisy schůzek zasílají třídní učitelé přímo na e-mailové adresy rodičů. Zde kliknutím na odkaz získáte přístup do online prostoru. Předpokládáme vyšší zájem ze strany rodičů, takže trvání schůzek samotných je rozloženo do více dnů dle tříd. Bezplatná aplikace Teams pro počítač či mobilní telefon je k dispozici např. pod tímto odkazem zde.

Harmonogram:

V pátek 26. 11. od 16 hodin krátká společná schůzka s třídními učiteli.

V případě zájmu je možná schůzka i s učiteli jednotlivých předmětů:

v pondělí 29. 11. od 16 do 18 budou k dispozici učitelé prvních ročníků pro individuální konzultace,

v úterý 30. 11. od 16 do 18 učitelé druhých ročníků,

ve středu 1. 12. od 16 do 18 učitelé třetích ročníků,

ve čtvrtek 2. 12. od 16 do 18 učitelé čtvrtých ročníků.

S učiteli je samozřejmě možné komunikovat i prostřednictví zpráv ve Škole OnLine. Lze dohodnout i jiný termín on-line setkání.

 

Pokud nemoc některého z učitelů způsobí změny v harmonogramu, budou o nich rodiče informováni třídními učiteli nebo zastupujícími třídními učiteli prostřednictvím Školy OnLine.