Den otevřených dveří

Rádi bychom vás tímto pozvali na den otevřených dveří všech oborů školy, který se uskuteční dne 9. listopadu 2021 od 9.00 do 16.00 hod. Zájemci o obory Obalová technika, obalový a grafický design, design interiéru a nábytku přivítáme v hlavní budově (Kostelní 134), zájemce o obory informačních technologií, mechanik elektrotechnik a všechny obory učební přivítáme v budově Pivovarská 594.

I letos vám můžeme ukázat spoustu novinek, protože škola se neustále modernizuje a investuje zejména do technického vybavení. Budeme se na vás těšit. Pokud vám termín nevyhovuje, můžete se s námi domluvit na individuálním termínu prohlídky 😉

Tímto si vás dovolujeme pozvat i na velmi poutavou výstavu žákovských prací oboru Design interiéru a nábytku, která se nachází v ateliéru Designu v hlavní budově školy. 

Upozorňujeme návštěvníky, že musí dodržovat aktuální epidemiologická opatření a splňovat podmínky bezinfekčnosti, tj. prokázat splnění jedné z níže uvedených podmínek:

■ absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 3 dnů, nebo

■ absolvování antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 24 hodin, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

■ očkování proti onemocnění covid-19 a toto doloží platným národním certifikátem o provedeném očkování nebo platným certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, nebo

■ osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.