Testování na covid před konáním didaktických testů maturitní zkoušky 24. – 26. 5. 2021

Vážené maturantky, vážení maturanti,

konáte-li didaktický test z matematiky, přijďte do na pozvánce uvedené učebny 24. 5. 2021 nejpozději v 7.15 hod.

Je-li Vaším prvním testem didaktický test z angličtiny, dostavte se do na pozvánce uvedené učebny 24. 5. 2021 nejpozději ve 12.45. Pokud jste dopoledne konali didaktický test z matematiky, můžete se do učebny dostavit podle času na pozvánce.

Pokud nekonáte DT z MAT nebo ANJ a Vaším prvním didaktickým testem je až český jazyk, přijďte do příslušné učebny 25. 5. 2021 nejpozději v 7.15 hod.

U Vašeho druhého a případných dalších didaktických testů se již test na covid v tomto týdnu neprovádí a můžete se na ně dostavit podle času uvedeného na pozvánce. Stejná povinnost podstoupit test na covid zatím platí i pro profilové zkoušky.

Testování nemusí podstoupit ti, kdo před zkouškou předloží:

a) doklad o tom, že maturant prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Bez provedení testu na covid s negativním výsledkem nebo bez předložení dokladu o tom, že test nemusí podstoupit, nelze maturantku/maturanta ke zkoušce připustit. V případě pozdního příchodu není možné test do zahájení zkoušky uskutečnit. Buďte, prosíme, dochvilní.