Výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24

V příloze naleznete výsledky talentových zkoušek (bez započtených bodů za prospěch aj.) do oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 1. ročníku šk. roku 2023/24. Stáhnout

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí) bude podle § 62, odst. 5 školského zákona 5. 2. 2023 na www.odbornaskola.cz a ve vestibulu budovy školy v Kostelní ulici. Výsledky přijímacího řízení budou po tomto datu zaslány uchazečům resp. zákonným zástupcům uchazečů poštou a informaci o nich bude možné získat v pracovní dny mezi 9.00 a 12.00 i telefonicky od 6. 2. 2023 na telefonním čísle 411 152 000.