Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2023/2024 (s výjimkou oboru design interiéru)

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2023/2024.

Součástí přijímacího řízení do studijních oborů obalová technika, informační technologie a mechanik elektrotechnik je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

Do učebních oborů se přijímá na základě prospěchu v posledních ročnících, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku, a případné účasti v soutěžích a olympiádách. Do oborů elektrikář, strojní mechanik a truhlář se žádná další přijímací zkouška nekoná.

Přihlášku je nutné podat do 1. března 2023. Uchazeč může podat obě přihlášky na různé obory jedné školy nebo i na stejný obor jedné školy s různými školními vzdělávacími programy.

Bližší informace naleznete pro studijní obory na https://www.odbornaskola.cz/prijimaci-rizeni-na-maturitni-obory/ a pro učební obory na https://www.odbornaskola.cz/prijimaci-rizeni-na-ucebni-obory/.