Rozpis zkoušek k doplnění klasifikace a komisionálních opravných zkoušek

V příloze je umístěn rozpis zkoušek k doplnění klasifikace a komisionálních opravných zkoušek, které se budou konat na konci srpna 2021.

Rozpis je anonymizovaný Žáci jsou označeni pouze číslem v třídním výkazu, které naleznou např. na vysvědčení.