Informace k průběhu testování žáků ve škole, které platí od 1. září 2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě.

1. test – 1. září (středa)        2. test – 6. září (pondělí)      3. test – 9. září (čtvrtek)

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na
100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1krát týdně. Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování, tj.:

  • kteří mají řádně dokončené očkování doložené očkovacím certifikátem a uplynula doba 14 dní po prvním očkování v případě jednodávkového schématu nebo po druhém očkování v případě dvoudávkového schématu,
  • neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19žák dokládá potvrzením od lékaře o prodělané nemoci,
  • žák doloží platný negativní antigenní test (platnost 72 hodin) nebo PCR test (platnost 7 dní) z odběrového místa.

Pokud by se žák při nástupu do školy neprokázal žádným tímto potvrzením (očkovací certifikát, potvrzení od lékaře, potvrzení z odběrového místa), musí postoupit testování.

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li
žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Testování se provádí novými testy GENRUI, které jsou určeny jen pro žáky.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • používá ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
  • převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • používá hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro  žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test, je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržuje rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

I nadále platí, že každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).