Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek do studijních oborů a změna jejich termínu

Ředitel školy dne 8. 3. 2021 rozhodl o tom, že se v 1. kole přijímacího řízení do oborů informační technologie, mechanik elektrotechnik a obalová technika budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. První řádný termín jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 3. 5. 2021 (na škole uvedené na …

Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek do studijních oborů a změna jejich termínu Pokračovat ve čtení »