Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek do studijních oborů a změna jejich termínu

Ředitel školy dne 8. 3. 2021 rozhodl o tom, že se v 1. kole přijímacího řízení do oborů informační technologie, mechanik elektrotechnik a obalová technika budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

První řádný termín jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 3. 5. 2021 (na škole uvedené na prvním místě na přihlášce).
Druhý řádný termín jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 4. 5. 2021 (na škole uvedené na druhém místě na přihlášce).

Uchazeč má právo konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech a to i v případě, že druhou přihlášku odevzdal na školu, která má pouze školní přijímací zkoušku nebo se na ní přijímací zkouška kvůli malému zájmu uchazečů vůbec nekoná. Do výsledku přijímacího řízení se mu pak započítá lepší z výsledků, kterých v obou termínech dosáhne.

Kritéria přijímacích zkoušek a další informace jsou uvedeny na Studium/Pro uchazeče/SŠ/Přijímací řízení na maturitní obory.

Všechny školy (včetně těch, které nekonají přijímací zkoušky) smějí podle nařízení MŠMT zveřejnit rozhodnutí o přijetí nejdříve 19. května 2021.