Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné komisionální zkoušky za školní rok 2021/22

V příloze jsou soubory s přehledem zkoušek k doplnění klasifikace a opravných komisionálních zkoušek za školní rok 2021/22, které se konají ve dnech 25. – 31. srpna 2022:

zkoušky k doplnění klasifikace a opravný termín předložení zprávy z dvoutýdenní odborné praxe – stáhnout

opravné komisionální zkoušky – stáhnout

Zkoušky se konají v budovách v Kostelní ulici, na hřišti v Pivovarské a v dílnách v ul. 1. máje.