Výsledky talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru

Výsledky talentové zkoušky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru pro školní rok 2024/25 po prvním a druhém řádném termínu 1. kola.

stáhnout

V náhradním termínu bude po řádné omluvě konat talentovou zkoušku ještě jeden/jedna uchazeč(ka).

5. února 2024 bude na webu školy a v jejím vestibulu zveřejněno pořadí po započtení prospěchu z obou pololetí 8. třídy.

1. – 20. února 2024 lze podávat přihlášky až do 3 oborů bez talentové zkoušky. Je nutné stanovit preference škol a oborů a to i u přihlášky do oboru 82-41-M/11 Design interiéru na naši školu.

15. května 2024 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení v informačním systému Cermatu a ve vestibulu školy. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se nezasílá.