Počínaje 10. 9. 2020 přístup do školy povolen jen se zakrytými ústy

Žádáme všechny žáky, studenty a zaměstnance školy, aby počínaje 10. 9. 2020 důsledně používali prostředky na zakrytí úst, tj. roušky, ústenky, respirátory. Zároveň žádáme o dodržování pravidla 3R (roušky, rozestup, hygiena rukou). Děkujeme za pochopení.