Změna v organizaci školního roku 2023/24 na VOŠ OT a SŠ Štětí

Ředitel školy rozhodl o zahájení školního roku 18. 09. 2023 pro žáky následujících oborů:

 – Strojní mechanik, kód oboru 23-51-H/01

 – Truhlář, kód oboru 33-56-H/01

 – Elektrikář, kód oboru 26-51-H/01

 – Informační technologie, kód oboru 18-20-M/01

 – Mechanik elektrotechnik, kód oboru 26-41-L/01

Žáci a žákyně 1.ročníků výše vyjmenovaných oborů se dostaví pouze na zahájení školního roku do auly v Kostelní ulici dne 4.9.2023 v čase, který byl uveden ve zvacím dopise.

Žáci a žákyně 2. a vyšších ročníků výše vyjmenovaných oborů nebudou od 4.9. do 17.9. ani vykonávat odborný výcvik v partnerských firmách.

Žáci a žákyně 1.sk. 3.r. oboru ME se dostaví pouze na BOZP školení do firmy Mondi dne 8.9.2023 v 8:30 dle rozvrhu.

Jedná se o tříleté a čtyřleté obory, které jsou realizovány v budovách 1. Máje 661 a Pivovarská 594 ve Štětí. V uvedených budovách probíhají rekonstrukční práce, které však byly narušeny živelní pohromou dne 30. 07. 2023, při které došlo ke zničení střech uvedených objektů. Z tohoto důvodu se plánovaná rekonstrukce zpozdí.

 Pro ostatní obory platí zahájení výuky dne 4.9.2023 dle původního harmonogramu.

Sledujte aktuální informace na www.odbornaskola.cz