Ředitelské volno 1. a 2. září 2022 z důvodu stavebních prací

Z důvodu probíhajících stavebních prací v budovách školy uděluji na dny 1. a 2. září mimořádné ředitelské volno. O zahájení školního roku budete informování jak prostřednictvím webu školy, tak pomocí aplikace škola – online. Zákonní zástupci žáků prvních ročníků budou informováni též telefonicky, nebo e-mailem, pokud jej škole uvedli.

V budovách školy probíhá projekt instalace klimatizačních a rekuperačních jednotek do tříd, včetně veškeré související vzduchotechniky. Důvodem je zvýšení komfortu při pobytu žáků ve školních učebnách, zajištění přísunu čerstvého vzduchu, zlepšení hygienických podmínek a v neposlední řadě ochlazení místností v letních měsících.  Ačkoli byl projekt vysoutěžen zřizovatelem školy v dostatečném předstihu, a dodavateli stavby bylo na kontrolních dnech přislíbeno, že stavba bude dokončena v během prázdninových měsíců, nestalo se tak. Důvodem je především nestabilita trhu, kdy řada požadovaných technologií byla buďto nedostupná, nebo jejich dodavatelé zásadně prodloužili dodací lhůty.

Věříme, že v následujících dnech se podaří problém vyřešit. Zřizovatel školy, kterým je Ústecký kraj a vedení školy intenzivně jednají s dodavateli. Tento problém bohužel není ojedinělý a v současné době se s ním potýká řada institucí, kde probíhají stavební práce těchto specifikací a rozsahu.

Děkujeme za pochopení.