Obrovský úspěch našich žáků – projekt Chytrý úl

Již podruhé se naši žáci zúčastnili soutěže Dobrá škola – Moderní škola 4.0 v rámci kategorie Elektrotechnika, a to pod týmovým vedením Ing. Stanislava Vlčka. A opět povstali na stupni vítězů a obdrželi krásné druhé místo, spojené též s velkou finanční odměnou. Tématem jejich práce byl tzv. Chytrý úl. Za geniální myšlenku můžeme považovat propojení nejmodernější elektrotechniky a automatizace s tradičním řemeslem a to vše v úctě k hodnotám přírody. Díky jejich projektu máme již nyní možnost shlédnout v jinak průmyslovém městě Štětí moderní zařízení pro chov včelstva, které monitoruje, odesílá a vyhodnocuje soubor hodnot, potřebný k zajištění co nejlepších podmínek pro chov.

Video ze stavby projektu můžete shlédnout zde