Informace k celodenní stávce pracovníků ve školství – 27. 11. 2023

Vážení rodiče, žáci a studenti školy, předkládám informace stávkového výboru, který se rozhodl připojit k celorepublikové stávce pracovníků ve školství. Vzhledem k masivnímu počtu stávkujících zaměstnanců není možné v den stávky zabezpečit výuku, proto využiji své pravomoci a dávám na tento den tzv. ředitelské volno. Stávka postihne i provoz Domova mládeže, tj. dojíždějící se dostaví na Domov mládeže až v pondělí, od 17.00 hod.

Hlavní důvody stávky shrnul stávkový výbor takto:

Důvody stávky:

  • Reagujeme na výzvu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a připojujeme se k vyhlášené stávce ve všech bodech deklarovaného nesouhlasu se stanoviskem vlády ČR. Hlavním důvodem stávky pak je výrazné ponížení finančních prostředků do školství, zejména změna hodnoty maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti, tzv. PhMax, což v konečném důsledku způsobí:
  • výrazný pokles počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější – a to plošně, bez ohledu na potřeby konkrétních škol
  • výrazný pokles počtu asistentů pedagoga (bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné), a to zcela zničujícím způsobem u škol, které se dobře naučily, jak s podpůrnými opatřeními pracovat, “vychovaly” si asistenty pedagoga a kvalitní inkluze je pro ně samozřejmostí
  • obrovskou nejistotu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
  • bude silně ohrožující pro malé školy

Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, a zejména jdou proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání.

Termín celodenní stávky: 27. 11. 2023

V době celodenní stávky jsou vedení školy, administrativní pracovníci a další personál, zaměstnanci domova mládeže a nestávkující pedagogové na svých pracovištích a věnují se standardně činnostech souvisejícím s jejich pracovní náplní. Stávkující pracovníci jsou taktéž na svých pracovištích, nebo se aktivně zapojí do jedné z forem stávky dle aktivit odborového svazu.

Děkujeme za pochopení.