Rada rodičů Tisk

 

Rodiče  nebo zletilí schvalují tyto  závěry Sdružení  rodičů a  přátel dětí  a školy při SPŠ Štětí:

1. Dobrovolné příspěvky  rodičů nebo žáků SŠ jsou stanoveny po 500 Kč na žáka (s výjimkou sourozenců, kteří příspěvek hradí jen jednou). Příspěvky jsou přiznávány finančnímu úřadu.

2. Rodiče nebo zletilí žáci schvalují hospodaření za minulý školní rok, které je uvedeno v příloze.

3. Rodiče nebo zletilí žáci poskytují příspěvek na školní rok 2010 - 2011  na tyto výdaje:

a) zájmová a sportovní činnost žáků nebo pro žáky (cestovné, vstupné, vložné a odměny na výstavách školy,  konferencích, vernisážích školy aj. kulturních nebo sportovních soutěží, olympiády, den otevřených dveří), internetových služeb pro žáky mimo výuku, inventář a úpravy interiéru a exteriéru pro volnočasové aktivity žáků, software pro elektronickou třídnici a pro komunikaci s rodiči).

b)  administrativní výdaje organizace (úroky, odměna účetní aj.)

Složení výboru Rady rodičů je v obsazení:

předseda:                   Kamila Filipová

člen:                          Klára Vogelová

člen:                          Irena Nádvorníková

 

Hospodaření bude provádět Jana Nešvarová, Jiřina Pospíšilová a Eva Rybáková, které jsou uvedeny na podpisovém vzoru.

Pozn.: Kdokoliv z rodičů se může podílet na činnosti sdružení. V případě zájmu nechť se obrátí na předsedkyni sdružení paní Kamilu Filipovou Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo ředitele školy ing. J. Langthalera (tel. 411 152 001, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), popř. na další členy výboru)