Hospodářská činnost školy Tisk
Škola si vylepšuje hospodářský výsledek prováděním vlastní hospodářské činnosti, kterou navíc může využít na takové výdaje, na které by nemohla dostat dotaci od školského úřadu. Zřizovatel schválil škole tato oprávnění k činnosti na základě živnostenských listů:
  • koupě  zboží  za účelem jeho dalšího prodeje
  • ubytovací služby - turistická ubytovna
  • pořádání a organizace krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích kursů podle specializace školy
  • tisk neperiodických publikací
  • Svářecí škola

Škola provádí hospodářskou činnost na základě výše uvedených živnostenských oprávnění. Vzhledem k naplnění domova mládeže žáky a studenty bude hospodářská činnost v této oblasti značně omezena a bude se soustřeďovat pouze na pořádání odborných kursů, popř. na výrobu zboží.
Na hospodářské činnosti se podílí především Svářečská škola.
Výsledku hospodářské činnosti školy se používá na úhradu nákladů spojených s vedlejší činností a údržbu, na rozvoj hospodářské činnosti, ale i na na zkvalitnění hlavní činnosti a na pořízení učebních pomůcek, které si škola nemůže pořídit z příspěvku zřizovatele.
Zároveň hospodářská činnost přímo i nepřímo působí ve prospěch větší propagace školy.