Výměnný pobyt v Holandsku Tisk
Žáci se zúčastnili školních i mimoškolních aktivit v Zaltbommelu a byli ubytováni v rodinách. Cílem programu v rámci společného projektu Comenius FIT for Europe, Educating Students for a Healthy Way of Living! viz http://fitforeurope.org.bylo představit jednotlivé evropské státy, jejich tradice a zvyky, dále seznámit české žáky s evropským systémem vzdělávání, poukázat na multikulturní rozdíly ve všech zúčastněných zemích a také si zdokonalit jazykové dovednosti. Projekt je dvouletý.