Náhradní termín přijímacích zkoušek Tisk
Pátek, 18 Květen 2018 11:00

V náhradním termínu přijímacích zkoušek splnili uchazeči 23, 143 a 179 podmínky přijímacího řízení a byli přijati do 1. ročníku ve školním roce 2018/19.