Učební plán Tisk

 

Učební plán studijního oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

švp - Digitální technika a mechatronika

 

 Pozn 1: Číslice v závorce znamená dělené hodiny

Pozn.2: Odborná praxe se ve 2.  a 3. roč. vykonává 2 týdny v celku obvykle během května