mapa stránek Mapa stránek  |   www.odbornáškola.cz Střední škola Učební obor Truhlář Truhlář
Truhlář Email

Informace o oboru 33-56-H/01 Truhlář:

Truhlářství je velmi staré řemeslo, které dosáhlo neobyčejné dokonalosti už ve starém Egyptě. Tradiční truhlářské nářadí je také známo už od starověku. V Evropě se truhláři rozšířili ve středověku, když si i prostí lidé začali pořizovat nábytek. Podle toho, který druh nábytku v dané době převládal, se někdy nazývají také stolaři.
Současní truhláři se opírají o tradici řemesla a zároveň musí držet trendy moderní doby. Využívají nových materiálů, postupů i technologií. Absolventi zhotoví dřevěné konstrukce, dveře, okna, nábytek a zároveň ovládají též základní tesařské práce a ruční i strojní obrábění dřeva. Respektují moderní trendy v oblasti interiérového designu, sledují technické novinky v oboru. Zvládají práci s výpočetní technikou a dokáží konstruovat nábytek pomocí specializované aplikace.
Nadaným žákům učebního oboru truhlář umožníme pokračovat v maturitním studiu Design interiéru a nábytku. Tento studijní obor bude organicky propojovat již běžící vzdělávací programy a poskytne absolventům přípravu pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti tvorby interiérů a nábytku, zejména jako tvůrčí, případě technickoorganizační pracovník.


Základní charakteristika:

  • 3letý učební obor se závěrečnou zkouškou.
  • V 1. ročníku obdrží zdarma pracovní oděv a obuv, škola hradí vstupní lékařskou prohlídku.
  • Vhodný pro absolventy ZŠ.
  • Výuka probíhá na Pivovarské ul. (učebny, počítačové učebny, ELE laboratoře, tělocvična).
  • Výuka probíhá na základě střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování v dílnách nebo laboratořích (odborný výcvik).
  • Odborný výcvik může probíhat na základě smlouvy i na reálných pracovištích firem (včetně možnosti získat za práci finanční odměnu).
  • Obor se zaměřením pro výrobu dřevěných konstrukcí, výroba dveří,  oken, jednoduchého nábytku, základní tesařské práce, ruční a strojní obrábění dřeva, vhodný pro absolventy 8. a 9. tříd ZŠ a ZvŠ.
  • Žáci pracují s komplexním konstrukčním programem Merick Calc 3000 pro výrobce a prodejce nábytku, který obsahuje nářezové plány, zakázky a přípravu výroby, 3D parametrický modelář, modelář dvířek, 3D volný modelář a vizualizaci místností.

 

Forma závěrečné zkoušky:

Praktická zkouška 2denní praktická práce
Písemná zkouška 1denní písemná práce
Ústní zkouška ústní zkouška 15 min

 

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt